Ekologická likvidace

autovraků


Auto Ela s. r. o. je subjektem oprávněným ke sběru, výkupu a využití odpadů to na základě udělení souhlasu ze dne 13. 1. 2009 uděleným Krajským Úřadem Kraje Vysočina pod číslem jednacím KUJI 84860/2008.

Jak probíhá ekologická likvidace

Příjem vozidla

S technikem projdete stav a sepíšete potřebné dokumenty.

Odsátí provozních kapalin

Jedná se o PHM, oleje, brzdové a jiné kapaliny.

Odstrojení nebezpečných a jiných částí

Motor, katalyzátor, baterie, díly k opětovnému použití…

Kompletní rozebrání

Materiály z autovraku jsou tříděny do separačních nádob.

Předání surovin pro novou výrobu

Vše co lze z vozidla využít, distribuujeme k dalšímu použití.

Ověření

Zda je vozidlo opravdu zlikvidované v centrální evidenci autovraků.

Co budete potřebovat

k likvidaci vozidla


Občanský průkaz

Velký technický průkaz


Plnou moc pokud nejste majitel vozidla. Nemusí být notářsky ověřená.

 


Od nás obdržíte Protokol o likvidaci vozidla.

k odhlášení vozidla


Protokol o likvidaci vozidla
(Vystavujeme při likvidaci vozidla.)


Velký technický průkaz


Občanský průkaz


2 ks registračních značek


Vyplněnou Žádost o vyřazení vozidla z registru motorových vozidel

(Získáte ji na dopravním inspektorátu, nebo v sekci ke stažení)

k likvidaci za vás


Velký technický průkaz

2 ks registračních značek


Plnou moc od majitele vozidla určenou k pověření vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel na dopravním inspektorátu. Nemusí být notářsky ověřená.

(naleznete v sekci ke stažení)


Informace

tel:

+420 774 406 808

Otevřeno

Pondělí - pátek
07:00 – 15:30

Adresa

Žďárského 185

67401 Třebíč